Tidningen Miljö & Utveckling

tidningen Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling är en oberoende och heltäckande miljötidning för näringslivet med ett tydligt nyttoperspektiv. Miljödriven affärsutveckling, miljölagstiftning och miljöteknik är bärande element i tidningen liksom den kritiska granskningen.

Ett komplett affärsmagasin med miljön i fokus, som bjuder på spännande, aktuell och nyttig läsning inom ett dynamiskt område. Miljö & Utveckling utkommer sex gånger per år och har 18 000 regelbundna läsare enligt Orvesto Näringsliv 2009. 57 000 personer kommer i kontakt med tidningen varje år.


Skriv vad du tycker om Miljö & Utveckling för att vara med och vinna en prenumeration av valfri tidning under tre månader. (värde maximalt 159:-)
Hitta fler tidningar som handlar om ämnet Branscher