Tidningen Magasinet Neo

tidningen Magasinet Neo

Neo är ett liberalt kvalitetsmagasin om politik, samhälle och framtid. Vi riktar oss till engagerade människor som vill ha ny kunskap och bättre argument, bli bekräftade och utmanade. Människor som är intresserade av vad som händer i omvärlden och vill vara med och förändra framtiden. Och som söker ett alternativ till mediernas gängse verklighetsbeskrivningar och perspektiv.

Vi har liberala grundvärderingar och slår vakt om den enskilda människans delaktighet och egna ansvar, mänskliga fri- och rättigheter, pluralism, det civila samhället, företagande och bildning. Vi gillar fria marknader och fria människor. Vi tror på människans förnuft och skaparglädje.Vår ambition är att presentera det bästa av det viktigaste.


Skriv vad du tycker om Magasinet Neo för att vara med och vinna en prenumeration av valfri tidning under tre månader. (värde maximalt 159:-)