Tidningen FOTO

tidningen FOTO

FOTO är Sveriges äldsta fototidning som sedan 30-talet getts ut på Allers förlag. I vårt tycke är FOTO dessutom den av Sveriges fototidningar som är bredast. Den tar upp så väl teknik, fotolära som djupare artiklar om både olika fotografer och olika typer av fotografering samt annat från ämnen som ligger nära fotografering.

Varje nummer av FOTO består av cirka 100 sidor och med tanke på den höga kvalitén dess innehåll har så tycker vi helt klart att detta är en prisvärd tidning. De tester som publiceras i magasinet är lätt att förstå även för nybörjare och vad vi också gillar med just testerna är att de innehåller väldigt mycket text och åsikter, inte bara siffror och diagram. Att FOTO också har en avdelning som heter UngiFOTO känns väldigt kul.

Att kanske få se en s.k. rising stars tidiga fotoarbeten kan ju vara väldigt kul. Dessutom finns det inom fotograferingen, liksom i de flesta andra hobbies, utövare i yngre ålder som har radikala idéer vilka kan vara intressanta att skåda. Fr.o.m. nummer 1/2012 så har FOTO nypremiär och det tycker vi är ytterligare ett starkt argument att köpa tidningen. I och med nypremiären så har man fått tidningens tryck på ett annat slags papper som ger oss känslan av skarpare och tydligare fotografier. Det tycker vi ger just fotografierna mera rättvisa.


Skriv vad du tycker om FOTO för att vara med och vinna en prenumeration av valfri tidning under tre månader. (värde maximalt 159:-)
Hitta fler tidningar som handlar om ämnet Foto