Tidningen Bygg & teknik

tidningen Bygg & teknik

Bygg & teknik är tidningen för dig som är verksam inom byggbranschen med intresse för teknik och funktion. Bygg & tekniks målsättning är att förmedla den spännande utvecklingen inom byggbranschen till våra läsare byggbranschens föreskrivare, byggherrarna, byggentreprenörerna och fastighetsägarna. I varje nummer av Bygg & teknik tar vi upp ett speciellt tema, där något dagsaktuellt ämnesområde speglas.Teman under 2009 är: Geoteknik och grundläggning, Bygg & teknik 100 år, Akustik och ljudisolering, Takbyggnadsteknik, Sunda hus/Energi, Byggtekniskt brandskydd, Betongbyggnadsteknik samt Fasad och fönster.Till dessa temanummer engageras de verkliga experterna inom respektive område.


Skriv vad du tycker om Bygg & teknik för att vara med och vinna en prenumeration av valfri tidning under tre månader. (värde maximalt 159:-)